Čím viac som poznával život ľudí, tým radšej som mal svojho psa.

Johann Wolfgang von Goethe